Anasayfa Vakf?m?z

PostHeaderIcon Kurumsal

PostHeaderIcon VAKIF SENED?

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI SENED?

MADDE : 1- VAKFIN ADI: Edirne Mimar Sinan Vakf?
MADDE:2-VAKFIN MERKEZ?: Edirnedir. Vak?f, gayesinin tahakkuku iin mtevelli heyeti karar? ile lzumu kadar ?ube aabilir. Tesisler kurabilir. ?ubelerin gayesi, vakf?n gayesidir. ?dare tarz?, mtevelli heyetince tayin ve tespit edilir. ?ube hi amayabilir de. ?htiyaridir.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon BA?YAZI

Mlkn gerek sahibi yarat?c?s?d?r. Yarat?c?, mlkn ynetimini geici srelerle insanlara b?rakm??t?r. ?nsanlar?n kendilerine tahsis edilen mlk ki?isel mlk olmaktan ?kararak, yarar?n? mahlkata ba???lamalar?na vak?f denir. Vakf?n mlkiyeti Cenab-? Allaha, yarar? mahlkata aittir. Vak?f di?ergaml?kt?r. Vak?f merhamettir. Vak?f ?efkattir. Vak?f payla?mad?r. Vak?f hizmettir. ?u bir gerektir ki; merhamet edene merhamet edilir, derde merhem olan?n derdine merhem olunur, ?efkat edene ?efkat edilir, hizmet edene hizmet edilir.
?slam medeniyetinin temel renkleri tevhid, yani tek Allaha iman, Hz. Muhammed (A.S) in rnek hayat? ve mahlkata yard?m, mahlkata hizmettir. Vak?f yard?m ve hizmetlerin kurumsalla?m?? ?eklidir. Vak?f kuranlar?n piri Hz ?brahimdir. ?slam medeniyetinin nderi Efendimiz (S.A.V) de mal?n?n tmn vakfetmi?tir. Bu sebeple vak?f kurma gelene?i zaman?m?za kadar co?kuyla devam etmi?tir. are olmak, yaralara merhem, alara a?, evsizlere mesken olmak, yryen, srnen hayvanlara, uan ku?lara merhamet elini uzatmak... Gnl amak, kap?y? aralamak, sofray? payla?mak

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon GENEL KURULUMUZ TOPLANDI

Genel Kurulumuz 14/10/2008Sal? gn Saat: 15.30da Vak?f merkezimizde topland?. Kurucular Kurulumuzun bir araya gelerek yapt?klar? seim sonucu seilen yeni Ynetim Kurulumuz ve Denetim Kurulumuz a?a??da belirtilmi?tir.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon

Vakf?m?z Genel Merkezi Balkan Kltr Merkezi bnyesinde bulunan 300 ki?ilik ok amal? salonumuzda; d?n, ni?an, k?na gecesi, mevlt ve toplant? organizasyonlar?na ev sahipli?i yapmaktay?z.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon

Vakf?m?z kurucular?ndan olan Hocam?z, Edirne Meri ?lesi Serem ky do?umlu olup ilk?retim okulunu kynde, orta ?renimini ve lise tahsilini Edirne ?mam Hatip Lisesinde tamamlam??t?r. ?stanbul Yksek ?slam Enstits ve ?stanbul niversitesi Siyasal Bilgiler Fakltesi Kamu Ynetim"ni bitirmi?tir. anakkale Ayvac?k ilesinde ba?lad??? ?retmenli?e Edirne ?mam Hatip Lisesinde devam etmi? ve bu okuldan 2005 y?l?nda emekli olmu?tur. Halen Vak?f hizmetlerinde al??maktad?r.
 

PostHeaderIcon Resmi Gazete ?lan?

Devamını oku...

 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 Sonraki > Son >>
Sayfa 1 - 5
Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı