Anasayfa Soru ve Cevap

PostHeaderIcon Soru Cevap

 • ?lmihal   ( 4 İçerik )
  ?lmihal bilgileri ihtiva eden soru ve cevaplar
 • Akaid   ( 3 İçerik )
  Akaid bilgileri ihtiva eden soru ve cevaplar
 • Tasavvuf - Takva   ( 1 İçerik )
  Tasavvufi konular ve takva ierikli soru cevaplar yer al?r.
 • Gncel Meseleler   ( 6 İçerik )
  Gncel Meseleler Hakk?nda sorular ve cevaplar....
 • Genel   ( 3 İçerik )
  Belirtilen kategoriler haricindeki sorular ve cevaplar?...
 • Aile   ( 1 İçerik )
  Aile, ailedeki sosyal hayatve ailedeki bireylerle ilgili sorular ve cevaplar?
Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı