Anasayfa BALKAN KLTR MERKEZ?

PostHeaderIcon Haberler

PostHeaderIcon

Vakf?m?z Genel Merkezi Balkan Kltr Merkezi bnyesinde bulunan 300 ki?ilik ok amal? salonumuzda; d?n, ni?an, k?na gecesi, mevlt ve toplant? organizasyonlar?na ev sahipli?i yapmaktay?z.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon

Ba?ta Edirne halk? olmak zere tm insanl??a hizmet amac?yla kurulmu? olan vakf?m?z; Memleketimizin sekin ?lim, ?rfan kltr ve ??adamlar?yla zel toplant?, konferans

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon

Balkan Kltr Merkezimiz bnyesinde mevcut bulunan 140 ki?ilik Mimar Murat YILMAZ Konferans Salonu;

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon Yerle?im Plan?

Balkan Kltr Merkezi 2007 y?l? Temmuz ay?nda a?l??? yap?lan bir vak?f messesemizdir.

Devamını oku...

 


Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı