Anasayfa Haber ve Duyurular Haberler 20. MEZUNLAR VE GNLLLER BULU?MAMIZ RAMAZANDA

PostHeaderIcon

1
Her y?l temmuz ay?n?n ilk cumartesi gn dzenlenen Geleneksel Mezunlar ve Gnlller Bulu?mas? program?m?z bu y?l Ramazan ay?n?n heyecan? ve bereketiyle birle?iyor. Bu y?l 20 ncisi dzenlenen program 05 Temmuz 2014 / 08 Ramazan 1435 cumartesi gn Balkan Kltr Merkezinde gerekle?tirilecek. Saat 19.00 da ba?layacak program konu?malar, iftar yeme?i, ay sohbeti ve teravih namaz?yla devam edecek. Tm mezunlar?m?z? ve gnlllerimizi program?m?za bekliyoruz.

Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı