Anasayfa Haber ve Duyurular Haberler MAKEDONYADA KUTLU DO?UM

PostHeaderIcon

1
Vakf?m?z kurucusu Hasan Gm?, Edirne Mimar Sinan Vakf? ve Gen Kalemler Derne?i i?birli?i ile Makedonyan?n Gostivar ?ehrinde dzenlenen kutlu do?um program?na kat?ld?. Makedonyada e?itli temaslarda bulunan Hasan Gm? Do?u Makedonyada Dedeli Kyn ziyaret ederek ??tipte bulunan Kad?n Ana Camiinde dzenlenen programda ??tipli Mslmanlara hitap etti. Hasan Gm? ve beraberindeki heyet skpte Trkiye Cumhuriyeti skp Bykelili?i, Matsite
b (Makedonya Trk sivil Toplum Te?kilatlar? Birli?i), Ensar Derne?i, Vrapi?tede bulunan Selamet Derne?i ve Gostivar A?a?? Banisada bulunan Gen Kalemler Derne?ini de ziyaret ederek yetkililerle gr?t.

Gostivar Kltr Evinde dzenlenen Kutlu Do?um program?nda Trakya niversitesi ?lahiyat Fakltesi ?retim yesi Yrd. Do. Dr. Mustafa ?entrk bir konu?ma yapt?. Gen Kalemler Derne?i ba?kan? Onur Abdinin a?l?? konu?mas?yla ba?layan programda kat?l?mc?lara hitap eden Hasan Gm? konu?mas?nda Peygamber Efendimiz iin yaz?lm?? naatlardan e?itli rnekler sundu. Programda A?a?? Banisa Tiyatro Grubunun sergiledi?i oyun ile A?a?? Banisal? ocuklardan olu?an grubun seslendirdi?i ilahiler byk be?eni toplad?. Protokolden ve halktan yo?un kat?l?m?n oldu?u programa S?rbistan?n Sancak Blgesinden gelen Novi Pazar ?lahiyat Fakltesi dekan? Enver Gici ile Bo?nak Kltr Birli?i ba?kan? Dr. Admir Muratovi de kat?ld?.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı