Anasayfa Haber ve Duyurular Haberler BA?IMIZ SA?OLSUN

PostHeaderIcon BA?IMIZ SA?OLSUN

1
Vakf?m?z kurucusu Hasan Gm?, geti?imiz gnlerde Manisan?n Soma ilesinde bulunan maden oca??nda meydana gelen elim olayla ilgili olarak ba?sa?l??? diledi. Hasan Gm?, Balkan Kltr Merkezinde Cuma gecesi dzenlenen sohbet program?n?n ard?ndan yapt??? hatim duas?nda, vefat edenlerin hkmen ?ehit olmalar?n? mit ettiklerini belirterek .Vefat edenlere Cenab-? Allahtan rahmet diliyoruz, yak?nlar?n?n ve milletimizin ba?? sa?olsun dedi.

Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı