Anasayfa Haber ve Duyurular Haberler VAKIF HAFTASI

PostHeaderIcon VAKIF HAFTASI

1
Her y?l may?s ay?nda kutlanan Vak?f Haftas? etkinlikleri kapsam?nda Vakf?m?z taraf?ndan da bir kutlama program? gerekle?tirildi. Programda Trakya niversitesi ?lahiyat Fakltesi ?retim yesi Yrd. Do. Mustafa ?entrk Vak?
f ve ?ktisat konulu bir sunum yapt?. Balkan Kltr Merkezi Konferans Salonunda gerekle?tirilen programa ba?ta Vakf?m?z kurucusu Hasan Gm? olmak zere Edirne Vak?flar Blge Mdr Osman Gneren, Trakya ?efkateli Derne?i Ba?kan? ?akir Esendir, Vakf?m?z kurucular? ve yneticileri ile ok say?da vak?f gnlls kat?ld?.

A?l??ta konu?an Vakf?m?z mtevelli heyet ba?kan? Av. ?kr e?me yrrlkteki vak?flar mevzuat?na gre Edirne ve Trakyada kurulan ilk yeni vak?f olduklar?n? belirterek vefat eden vak?f gnllleri rahmetle and?klar?n? kaydetti. Vak?f messesesinin bizim medeniyetimize has dini kaynakl? bir iyilik ve yard?mla?ma kurumu oldu?unu syleyen Yrd. Do. Dr. ?entrk, vak?flar?n Kuran-? Kerimde yer alan, iyilik, yard?mla?ma, sadaka gibi kavramlar?n somutla?m?? halleri oldu?unu vurgulad?.
Edirne Vak?flar Blge Mdr Osman Gneren de program iin Vakf?m?za te?ekkr ederek Mustafa ?entrke gnn an?s?na hediye takdim etti. Program?n sonunda Vakf?m?z kurucusu Hasan Gm? nce Dinle isimli yeni ?kan kitab?n? imzalad?.

1

2

3

4

5

6

7

Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı