Anasayfa Haber ve Duyurular Haberler AKADEM? DEVAM ED?YOR

PostHeaderIcon

1
Uluslararas? ?renci Akademisi program?nda Do. Dr. R?dvan Can?m ile Yrd. Do. Dr. Muhammed Altayta? seminer verdi. Trakya niversitesi Edebiyat Fakltesi ?retim yesi yazar-?air Do. Can?m Medeniyetimiz ve ?iirim
iz konulu bir sunum yapt?. Trakya niversitesi ?lahiyat Fakltesi ?retim yesi Yrd. Do. Dr. Altayta? ise Modernite ve Din konusunu de?erlendirdi. ?lgi ile takip edilen program kat?l?mc?lara yap?lan ikram ile sona erdi.
1

2

3

4

5

Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı