Anasayfa

PostHeaderIcon EVRAD VE DUA DEVAM ED?YOR

Ads?z
"Evrad-? ?erife ve Dua" program? devam ediyor. Muhterem Hasan Gm? Hocam?z?n huzuruyla, her hafta pazar gn, sabah namaz?ndan sonra Edirne merkez Arif A?a Camiinde.


"Sabahleyin erken kalkma?a gayret et. Abdestini al ve kat'iyen abdestsiz gezmeme?e al??. Sabah dus?n? oku ki, seni lme benzeyen uykudan uyand?r?p, yeni bir hayata kavu?turdu?undan n?i Allah celle ve al'ya ?kr eyle. Namaz?n? mmkn olduka camide cemaatla k?lma?a dikkat et. Mhim bir i?in olmad?ka namaz? k?l?nca hemen ?kma. ??rak vaktine kadar Kur'n okumak, tesbih ekmek veya evrd?n? okumakla vaktini geir. Sonra i?rak namaz?n? iki veya drt rek'at k?l. Dun? yap yle ?k. Hi eksiksiz bir hac ve umre sevb?n? alaca??n gibi r?zk?n?n da o nisbette bol ve kolay olaca??na ?phe etme." (Mehmed Zhid Kotku (rh.a.)

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon BAYRAM SEV?NC?

Ads?z 2
Ramazan Bayram? bayramla?ma program? yo?un bir kat?l?mla Balkan Kltr Merkezinde gerekle?tirildi. Her y?l oldu?u gibi bayram?n ikinci gn yap?lan bayramla?ma program?nda Vakf?m?z mtevelli heyeti eski ba?kanlar? Fatih Erel, Av. Mjdat Kahve ile Sebahattin Bilgi birer selamlama konu?mas? yapt?. Fatih Erel kat?l?mc?lara, ?ehir d???nda oldu?u iin programa kat?lamayan Vakf?m?z kurucusu Hasan Gm?'n selam ve tebriklerini iletti. Serhatl? Han?mlar Grubu'nun da kendi aralar?nda bayramla?t??? program Trakya ?efkateli Derne?i Ba?kan? ?akir Esendir'in yapt??? dua ile sona erdi.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon

Ads?z 1
Vakf?m?z?n bu y?l Balkanlarda dzenledi?i iftar programlar?n?n sonuncusu Makedonyan?n Gostivar ?ehrinde geni? bir kat?l?mla gerekle?tirildi. Gen Kalemler Derne?inin ev sahipli?inde dzenlenen iftar sonras? Vakf?m?z?n katk?lar?yla haz?rlanan Dene?in yeni binas? trenle hizmetle a?ld?. Programa Makedonya devlet bakan? Hadi Nezir, milletvekilleri Kenan Hasip, Gazment Aliyi, Erdo?an Sara, T.C. skp bykelili?i yetkilileriyle birlikte ok say?da Gostivarl? kat?ld?.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon BALKANLARDA ?FTAR-KIRCAAL?

Ads?z1
Vakf?m?z bu y?l Bulgaristan?n K?rcaali blgesinde de iftar program? gerekle?tirdi. K?rcaali ?ehir merkezinde bulunan caminin bahesinde yap?lan iftar yeme?ine Vakf?m?z mtevelli heyet yeleri ile birlikte K?rcaali cemaati kat?ld?. Yemek sonras? dua eden cami imam? Erdin Hoca, Ramazan?n karde?lik ve yard?mla?ma ay? oldu?unu hat?rlatarak Vakf?m?za te?ekkr etti. K?l?nan teravih namaz? sonras? Vakf?m?z heyeti, Mestanl? ?mam Hatip Lisesi ?retmenleri ve K?rcaali Blge Mftl?ne ba?l? din grevlileriyle bir sre gr?t.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon BALKANLARDA ?FTAR - ?UMNU

Ads?z1
Balkanlarda dzenledi?i iftar programlar?na devam eden Vakf?m?z Bulgaristan'?n ?umnu ?ehrinde iftar yeme?i verdi. ?umnu'da bulunan tarihi Tombul Camiinin revakl? avlusunda gerekle?tirilen iftar yeme?ine ba?ta Vakf?m?z kurucusu Hasan Gm? olmak zere mtevelli heyet yeleri, Ak Parti ?l Ba?kan? Av. Mjdat Kahve, Edirne St reticileri Birli?i Ba?kan? Mustafa Suimez, ?umnu Mfts Mesut Mehmet, Nvvab Okulu ?retmen ve yneticileri ile ?umnu ve Varna'n?n evre kylerinden ok say?da ki?i kat?ld?.

Devamını oku...

 

<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki > Son >>

Sayfa 10 - 31

Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 
Resim
01.png

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı