Anasayfa

PostHeaderIcon ?L?M VE H?ZMETE ADANMI? B?R HAYAT

7
"?kindi Bulu?malar?"nda bu hafta, hayat?n? ilim ve hizmete adayan Edirne eski mfts ?brahim Koa?l? Hoca'y? a??rlayan Vakf?m?z, belgesel niteli?inde bir programa imza att?. Balkan Kltr Merkezi Konferans Salonunda gerekle?tirilen program?n a?l???nda konu?an Vakf?m?z kurucusu Hasan Gm?, Koa?l?'n?n yakla??k seksen y?ll?k hayat?n?n yar?dan fazlas?n? Edirne'de geirdi?ini hat?rlatarak "?lim ve irfan adam? ?brahim Koa?l? Hocam?z, Cumhuriyet Trkiyesinde Edirne'ye renk ve emek vermi? en nemli ki?idir" dedi. Salon d???na ta?an ok say?da Edirnelinin ilgi ile takip etti?i programda Koa?l? Hoca, hayat? hakk?nda bilgiler vererek e?itli hat?ralar?n? payla?t?.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon 1 Muharrem Hicri 1435

1
MH-I MUHARREM OLDU MESERRET HARAMDIR,

MTEM, BUGN ?ER?ATE B?R ?HT?RAMDIR

Bugn 1 Muharrem, hicri 1435 nci y?l?n ilk gn. Yeni hicri y?l?n?z?, Muharrem ay? ve A?ure Gnnz tebrik eder, hay?rlara vesile olmas?n? Cenab-? Mevladan niyaz ederiz.

 

PostHeaderIcon SERHATLI HANIMLARDAN SOHBET VE KERMES

1
Vakf?m?z bnyesinde faaliyet gsteren Serhatl? Han?mlar Grubunun her hafta cumartesi gnleri dzenledi?i programlar serisinin bu haftaki konu?u Vakf?m?z kurucusu Muhterem Hasan Gm? Hocam?z olacak. Han?mlara ynelik olarak dzenlenen ve Balkan Kltr Merkezi Konferans Salonunda yap?lacak olan program esnas?nda Serhatl? Han?mlar Grubunun Vakf?m?z yarar?na dzenledi?i bir de yiyecek kermesi gerekle?tirilecek. Erkeklerin de kat?labilece?i kermese tm gnlllerimizi bekliyoruz. Program 02 kas?m Cumartesi gn ?le namaz?n? mteakip saat 13.00 te ba?layacak.

 

PostHeaderIcon

1
Edirne Eski Mfts ?brahim Koa?l?, bilgi, tecrbe ve hat?ralar?n? payla?mak zere Vakf?m?z?n davetlisi olarak programa kat?lacak. Program, Muhterem Hasan Gm? Hocam?z?n takdimleriyle 03 Kas?m Pazar gn ikindi namaz?n? mteakip saat 15.30 da Balkan Kltr Merkezi Konferans Salonunda gerekle?tirilecek.

 

PostHeaderIcon

2
?slam'da bilgi kaynaklar?ndan en nemlisinin 'vahiy' oldu?unu belirten Hasan Gm? "Be? duyu organ?, ak?l, tecrbe ve icma gibi bilgi kaynaklar?n?, tabiat kanunlar? denilen btn bilgileri ve ilimleri var eden, en yetkili kanun ve kural koyucu hi ?phesiz Allah Teala'd?r. O ne dediyse odur, ve do?rudur, ve uyulmak mecburiyeti vard?r" dedi. Rumeli Genlik Grubunun dzenledi?i ve Edirne Mimar Sinan Vakf? Balkan Kltr Merkezi Konferans Salonunda ge
rekle?tirilen "?mam-? Azam Ebu Hanife Hazretleri" konulu program o?unlu?unu yksek ?renim ?rencilerinin olu?turdu?u ok say?da ki?i taraf?ndan ilgi ile takip edildi. Konu?mas?nda ?mam-? Azam'?n yeti?ti?i evre ve ortaya koydu?u hukuk metodolojisi ile ilgili bilgiler veren Hasan Gm?, ?mam-? Azam'?n a?? a?an ve gelece?e hitap eden ve bu yzden a??lamayan byk bir hukuku oldu?unu kaydetti.

Devamını oku...

 

<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki > Son >>

Sayfa 8 - 31

Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 
Resim
04.png

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı